Τετάρτη, 22 Δεκεμβρίου 2010

Τρόπος λειτουργίας των Οικογενειακών και Δημοσίων τραπεζών φύλαξης βλαστοκυττάρων στην Ελλάδα.


Οι παρακάτω πληροφορίες δίδονται από τη Biohellenika στους μελλοντικούς Έλληνες γονείς, με βάσει τα όσα κατά καιρούς κατευθυνόμενα δημοσιεύονται στον τύπο και  στα μαζικά μέσα ενημέρωσης από μεμονωμένες και μη εξουσιοδοτούμενες ομάδες στη χώρα μας. Η αριστερή στήλη αφορά τις πληροφορίες που διοχετεύονται στον τύπο σχετικά με τη λειτουργία της δημόσιας τράπεζας στην Ελλάδα και η δεξιά τις θέσεις της Biohellenika.
Παγκόσμια τα βλαστοκύτταρα του πλακούντα φυλάσσονται και χρησιμοποιούνται για λογαριασμό της οικογένειας ή δωρίζονται  στο δημόσιο.  Στην Ιταλία και τη Γαλλία λειτουργούν μόνο  δημόσιες τράπεζες για διαφορετικούς λόγους στην κάθε μία. Στις χώρες  αυτές επιτρέπεται η αποστολή βλαστοκυττάρων σε τράπεζες του εξωτερικού, διότι ο νόμος δεν μπορεί να απαγορεύσει τους γονείς να χειριστούν τα βλαστοκύτταρα του παιδιού τους όπως εκείνοι θεωρούν συμφέρον για την οικογένειά τους. Σε όλες τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες λειτουργούν παράλληλα η δημόσια και η οικογενειακή φύλαξη. Στην οικογενειακή φύλαξη, ο καθένας έχει τα δικά του βλαστοκύτταρα και μπορεί άμεσα να τα χρησιμοποιήσει για τον ίδιο ή για  τα ιστοσυμβατά μέλη της οικογένειάς του.  Για τις εφαρμογές της Αναγεννητικής Ιατρικής, για τη ριζική θεραπεία  συμπαγών κακοήθων όγκων  και για τις ασθένειες του ανοσοποιητικού συστήματος πρέπει ο καθένας να χρησιμοποιεί τα δικά του βλαστοκύτταρα. Η υπηρεσία που παρέχει η δημόσια  τράπεζα αφορά την αναζήτηση βλαστικών κυττάρων από ιστοσυμβατούς δότες, για  τη θεραπεία κακοήθων ή κληρονομικών ασθενειών του αίματος.  Η οικογενειακή φύλαξη αφορά τις αυτόλογες και τις αλλογενείς χρήσεις αλλά μέσα στην οικογένεια και η δημόσια φύλαξη μόνο τις αλλογενείς χρήσεις.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΦΥΛΑΞΗ
Στη στήλη αυτή περιγράφονται απόψεις για τη φύλαξη των βλαστοκυττάρων που κατά καιρούς διοχετεύονται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης από τη δημόσια τράπεζα.
          ΦΥΛΑΞΗ ΣΤΗ BIOHELLENIKA
Στη στήλη αυτή περιγράφονται  οι θέσεις  της Biohellenika σχετικά με την οικογενειακή φύλαξη.
Στη δημόσια φύλαξη οι γονείς δωρίζουν τα βλαστοκύτταρα του νεογέννητου παιδιού τους για το καλό της κοινωνίας και δεν τους ανήκουν πλέον.
Στη Biohellenika τα βλαστοκύτταρα φυλάσσονται αποκλειστικά για το ίδιο το παιδί και την οικογένειά του. Τα βλαστοκύτταρα αποτελούν μέρος του αίματος του παιδιού που παραμένει μέσα στον πλακούντα μετά τον τοκετό και βιολογικά του ανήκουν.
Η δημόσια τράπεζα  ισχυρίζεται οτι καμιά οικογενειακή τράπεζα στη χώρα μας δεν έχει άδεια λειτουργίας
Η  πραγματικότητα είναι οτι καμιά  Δημόσια τράπεζα στη χώρα μας δεν έχει άδεια λειτουργίας, αλλά όλες στηρίζονται στην ανοχή του ελληνικού συστήματος και στην υπερχρέωση.   Η Biohellenika διαθέτει άδεια λειτουργίας από το Υπουργείο Υγείας, η οποία είναι δημοσιευμένη, όπως κατ επανάληψη έχουμε δηλώσει, στο ΦΕΚ 2589/31-12-2009.
Η δημόσια τράπεζα διοχετεύει στον τύπο  οτι δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα.
Η Ελλάδα έχει ενσωματώσει στη νομοθεσία της τον κανονισμό λειτουργίας που αφορά τις τράπεζες ιστών και οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη δημοσίευση του Προεδρικού Διατάγματος 26/3 2008. Το ίδιο νομοθετικό πλαίσιο ισχύει τόσο για τις ιδιωτικές τράπεζες όσο και για τη Δημόσια Τράπεζα.

Η δημόσια τράπεζα στη χώρα μας διατείνεται προς κάθε κατεύθυνση οτι οι οικογενειακές τράπεζες δεν έχουν πιστοποιήσεις, δεν ελέγχεται η λειτουργία τους και για το λόγο αυτό δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τα δείγματά τους.
Στην πραγματικότητα καμία δημόσια τράπεζα στη χώρα μας δεν έχει κανενός είδους πιστοποίηση ή διαπίστευση που να προέρχεται από εθνικό, διεθνή ή ιδιωτικό φορέα. Αυθαίρετα θεωρούν τον εαυτό τους ως εξ ορισμού πιστοποιημένες.  Η Biohellenika διαθέτει διεθνή διαπίστευση από την ΑΑΒΒ (American Association of Blood Banks) για όλη τη διαδικασία της κρυοσυντήρησης, εθνική διαπίστευση  από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης για τους ποιοτικούς ελέγχους, πιστοποίηση για το σύστημα κρυοσυντήρησης από τους Lloyds, πιστοποίηση για τη λειτουργία της εταιρείας από τους Lloyds και πιστοποίηση για τη λειτουργία των καθαρών δωματίων κατά GMP.
Αιματολόγοι στη χώρα μας διατείνονται οτι δεν θα χρησιμοποιήσουν  βλαστοκύτταρα που φυλάχτηκαν σε ιδιωτική τράπεζα της Ελλάδας για θεραπεία.
Η ιατρική στην Ελλάδα παρέχεται ισότιμα στον δημόσιο και  ιδιωτικό τομέα και διέπεται από τους ίδιους νόμους. Η παροχή μιας νόμιμης και  πιστοποιημένης ιατρικής πράξης δεν αφήνει νομικά περιθώρια  μη πραγματοποίησής  της, όταν μάλιστα τίθεται σε κίνδυνο η ζωή ασθενούς. Οι νόμοι είναι υπεράνω ατομικών αποφάσεων, ιδιαίτερα όταν κάποιος είναι  δημόσιος λειτουργός. Η  Biohellenika απαντάει οτι δείγματά της έχουν χορηγηθεί σε διαπιστευμένα κέντρα της Αμερικής με επιτυχία και επί πλέον η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει έχει πιστοποιηθεί από τον διεθνή οργανισμό της Αμερικανικής Ένωσης Τραπεζών Αίματος. Η διαπίστευση αυτή και μόνο παρέχει το απαραίτητο εισιτήριο για τη χρήση των βλαστοκυττάρων που φυλάσσονται στα εργαστήριά της από οποιοδήποτε νοσοκομείο του κόσμου και της Ελλάδας φυσικά. 
Η δωρεά στη δημόσια τράπεζα είναι ανώνυμη και χαρακτηρίζεται μόνο από την ιστοσυμβατότητα.
Τα βλαστοκύτταρα ανήκουν στην οικογένεια και καταχωρούνται με τα στοιχεία των γονέων. Δεν γίνεται έλεγχος ιστοσυμβατότητας.
Τα βλαστοκύτταρα που φυλάσσονται στη δημόσια  τράπεζα  μπορεί να τα πάρει οποιοσδήποτε  ασθενής στον κόσμο έχει τον ίδιο τύπο της  ιστοσυμβατότητας με αυτά.
Οι γονείς του ανήλικου παιδιού είναι οι διαχειριστές των βλαστοκυττάρων του παιδιού τους και το ίδιο το παιδί είναι υπεύθυνο  μετά την ενηλικίωση του.
Η αναζήτηση και παράδοση ιστοσυμβατών βλαστοκυττάρων από δημόσια τράπεζα σε ασθενή δεν είναι δωρεάν, ακόμα και εάν ο ασθενής έχει δωρίσει τα δικά σου. Στην περίπτωση που χρειαστεί  να πάρει βλαστοκύτταρα από  δημόσια τράπεζα θα πρέπει να προκαταβάλει το ποσό των 20.000-30.000,  για να βρεθεί συμβατό μόσχευμα, χωρίς  εγγύηση για άμεση εύρεση και επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση απόρριψης.   Η χρέωση διαφέρει από χώρα σε χώρα και τράπεζα σε τράπεζα. Η επιστροφή των χρημάτων από το ασφαλιστικό ταμείο εξετάζεται κατά περίπτωση.

Στην Biohellenika  το κόστος της φύλαξης  του ομφαλοπλακουντιακού αίματος είναι 1800 ευρώ για 20 έτη με δικαίωμα ανανέωσης του συμβολαίου από το ίδιο το  παιδί μετά την ενηλικίωσή του. Η οικογένεια χρησιμοποιεί τα βλαστοκύτταρα που έχει φυλάξει και δεν ανατρέχει στην ανεύρεση συμβατού δείγματος από τη δημόσια τράπεζα.
Στη δημόσια φύλαξη δεν ελέγχονται τα δείγματα για την ύπαρξη προλευχαιμικών κλώνων (προδιάθεση), αφ ενός μεν λόγω κόστους και αφ ετέρου διότι φυλάσσονται ανώνυμα και ο δότης και το δείγμα του  δεν ταυτοποιούνται. Αυτή η τακτική ενέχει τον κίνδυνο μεταμοσχευθείς ασθενής που έχει πάρει μόσχευμα με προλευχαιμικό κλώνο να ξαναεμφανίσει τη λευχαιμία. Το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 5% των μεταμοσχεύσεων για τη  θεραπεία της λευχαιμίας.
Στην ιδιωτική φύλαξη υπάρχει η δυνατότητα  ελέγχου για προλευχαιμικό κλώνο (προδιάθεση), αλλά και άλλων εξετάσεων,  διότι τα δείγματα φυλάσσονται επώνυμα και έτσι  ο ασθενής δεν κινδυνεύει να ξαναεμφανίσει λευχαιμία.
Τα δείγματα της δημόσιας τράπεζας χρησιμοποιούνται μόνο για τη θεραπεία κακοήθων και κληρονομικών ασθενειών του αιμοποιητικού.
Στην οικογενειακή φύλαξη τα βλαστοκύτταρα  μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη θεραπεία κακοήθων όγκων και λευχαιμίας,  για  τα  αυτοάνοσα νοσήματα  και για εφαρμογές   αναγεννητικής ιατρικής. Σήμερα βρίσκονται σε εξέλιξη μεγάλες κλινικές μελέτες για τη θεραπεία της εγκεφαλικής παράλυσης και του παιδικού διαβήτη. Μόνο για τις κακοήθεις παθήσεις μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει βλαστοκύτταρα από ιστοσυμβατό δότη, για όλες τις άλλες περιπτώσεις χρησιμοποιούνται  βλαστοκύτταρα του ίδιου του ασθενούς.
Στην οικογενειακή φύλαξη τα βλαστοκύτταρα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από το ίδιο το παιδί και την οικογένειά του, για όσες θεραπείες είναι σήμερα γνωστές και για όσες θα προκύψουν στο μέλλον. Στην oικογενειακή φύλαξη εκτός από τα βλαστοκύτταρα του πλακούντα μπορούν να φυλαχτούν και βλαστοκύτταρα από άλλες πηγές, όπως το λιπώδη ιστό, τα νεογιλά δόντια, τον μυελό των οστών και την ουσία του Wharton.
Οι δημόσιες τράπεζες πρώτα εξετάζουν τα μέλη της οικογένειας για την ανεύρεση ιστοσυμβατού μοσχεύματος μέσα από την οικογένεια και εάν δεν βρεθεί τότε  καταφεύγουν στη δημόσια δεξαμενή.
Στην ιδιωτική φύλαξη τα βλαστοκύτταρα του παιδιού είναι στην άμεση διάθεσή της οικογένειας από τη στιγμή που έχουν φυλαχθεί. Εκτός από το ίδιο το παιδί, η πλέον ιστοσυμβατή  πηγή λήψης βλαστοκυττάρων είναι ο υγιής αδελφός. Αυτός είναι ένας επί πλέον λόγος για να ενισχυθεί η οικογενειακή φύλαξη.
Το εργαστήριο λειτουργεί Δευτέρα – Παρασκευή αποκλειστικά τις πρωινές ώρες, κατά συνέπεια οι επεξεργασίες γίνονται μόνο τις συγκεκριμένες ώρες.
Στη Biohellenika τα εργαστήρια λειτουργούν 7 μέρες την εβδομάδα σε πρωινές και βραδινές βάρδιες. Η άμεση επεξεργασία του δείγματος εξασφαλίζει μεγαλύτερο αριθμό, ποιοτικά ανώτερων βλαστοκυττάρων.
Η μεταφορά του δείγματος γίνεται από τους γονείς.

Η μεταφορά του δείγματος γίνεται με τη φροντίδα της Biohellenika κατόπιν συνεννόησης τον γονέων με την εταιρεία, από οποιοδήποτε μαιευτήριο της Ελλάδας και αν προέρχεται. O μέσος όρος παραλαβής δείγματος στην Biohellenika από όλη την Ελλάδα είναι 7 ώρες.
Στη δημόσια τράπεζα πραγματοποιείται μόνο αλλογενής μεταμόσχευση.
Στη Biohellenika τα βλαστοκύτταρα φυλάσσονται για λογαριασμό της οικογένειας και μπορεί να χρησιμοποιηθούν  για αυτόλογη και αλλογενή μεταμόσχευση εντός της οικογένειας.
Η Biohellenika είναι η μοναδική Τράπεζα Βλαστοκυττάρων στην Ελλάδα που έχει κρυοσυντηρήσει, με επιτυχία βλαστοκύτταρα του ομφαλοπλακουντιακού αίματος τα οποία στη συνέχεια χορηγήθηκαν σε παιδιά με εγκεφαλική παράλυση  στην Αιματολογική κλινική του Πανεπιστημίου του Duke. Επίσης στα πλαίσια κλινικών  μελετών μετέχει σε θεραπευτικές εφαρμογές σε συνεργασία με πανεπιστημιακές κλινικές της χώρας μας και του εξωτερικού. 
Δημόσιο καλό
Ασφάλεια της οικογένειας
Η δημόσια τράπεζα έχει την υποδομή για την επεξεργασία του ομφαλοπλακουντιακού αίματος και μυελού των οστών
Η Biohellenika έχει την υποδομή και την τεχνογνωσία για την κρυοσυντήρηση  βλαστοκυττάρων από τις παρακάτω πηγές:
·         Ομφαλοπλακουντιακό αίμα
·         Αποστράγγιση του Πλακούντα
·         Ιστό του Ομφαλίου Λώρου-όλο το μήκος (Ουσία Wharton)
·         Νεογιλά Δόντια
·         Λιπώδη Ιστό
·         Μυελό των οστών
Πρόσβαση στην Παγκόσμια Δεξαμενή Βλαστοκυττάρων
Η οικογενειακή φύλαξη δε στερεί τη δυνατότητα  πρόσβασης της οικογένειας  στη παγκόσμια δεξαμενή βλαστοκυττάρων, δεδομένου οτι οι δημόσιες τράπεζες διαθέτουν τα δείγματα τους  έναντι αμοιβής.
Μεγάλος χρόνος αναμονής, μη προβλέψιμος, για να βρεθεί συμβατό μόσχευμα
Άμεση διάθεση του δείγματος σε 24 ώρες
Ένας σημαντικός αριθμός ασθενών δεν θα καταστεί δυνατόν να βρει συμβατό μόσχευμα, λόγω σπάνιου τύπου ιστοσυβατότητας.  
Άμεση πρόσβαση στο δικό μας.
Μεγάλος κίνδυνος απόρριψης του μοσχεύματος που προέρχεται από  δημόσια τράπεζα, λόγω ασυμβατότητας.
Καλύτερα ποσοστά επιβίωσης των ασθενών μετά από χορήγηση βλαστοκυττάρων μέσα από την οικογένεια,  λόγω καλύτερης ιστοσυμβατότητας. Η επιβίωση των ασθενών μετά από μεταμόσχευση από συγγενή ιστοσυμβατό δότη είναι διπλάσια σε σχέση με τους ασθενείς που μεταμοσχεύτηκαν μέσω δημόσιας τράπεζας από μη συγγενή συμβατό δότη. Η ιστοσυμβατότητα κληρονομείται. Η Biohellenika καλύπτει έξοδα νοσηλείας παιδιού με κακοήθη νόσο εντός της Ελλάδας ή στο εξωτερικό έως και 50.000 ευρώ.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου